bureau51 in ’t kort..

 • beleidsonderzoek
 • sociaal domein
 • evaluaties decentralisatie
 • effectenonderzoek
 • maatschappelijke businesscase
 • streetlevel research
 • beleidsmakers, professionals en inwoners
 • cliëntenvisie
 • verhalen van inwoners
 • GGZ, VZ, MO, OGGZ, VO, BW, ….
 • kernteam: flexibele schil aan expertise
 • onderzoek als beleidsfundering
 • kijk hier voor lopende zaken
 • of contact ons en laat zelf een onderzoek uitvoeren