lopende zaken

  • maatschappelijke businesscase/ wat zijn de opbrengsten van de Aanpak vroegsignalering schulden ‘Schoon Schip’. In opdracht van Alphen aan den Rijn.

  • beleidsonderzoek/ lokaal invulling geven aan voorzieningen. Wat is er belangrijk aan lokaal ondersteuningsaanbod in de Rijnstreekregio – volgens mensen met een psychische aandoening, een licht verstandelijke beperking, of mensen die dakloos zijn geraakt?
    In opdracht van de Rijnstreekgemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, en Nieuwkoop.


  • beleidsonderzoek/ dagbesteding en herstelondersteuning vanuit het perspectief van mensen met een ernstige psychische aandoening. Wat betekent herstel, welke behoeften aan dagbesteding hebben mensen met een ernstige psychische aandoening in de regio’s Leiden en Duin- & Bollenstreek én in welke mate is de huidige geïndiceerde dagbesteding herstelondersteunend volgens hen?
    In opdracht van GGZ Rivierduinen en in samenwerking met Lumen.