portfolio, een greep uit meer dan 100 uitgevoerde onderzoeken

 • beleidsonderzoek/ preventiebeleid, behoeften van mensen met een ernstige psychische aandoening. Wat is er nodig aan CPGGZ (collectieve preventieve GGZ) in de regio Duin- en Bollenstreek.
  In opdracht van gemeenten Katwijk, Hillegom-Lisse-Teylingen, en Noordwijkerhout-Noordwijk.

 • beleidsonderzoek/ cliëntervaringen ambulantisereing Gewoon Thuis, Beschermd Wonen en Opvang in regio Midden-Holland.
  In opdracht van Gemeente Gouda. In samenwerking met Kernkracht
  . Zie Algemeen Dagblad


 • onderzoek/ cliëntbeoordeling van beschermd wonen naar gewoon thuis, in regio Midden-Holland.
  In opdracht van Kernkracht Midden-Holland en Gemeente Gouda.


 • beleidsonderzoek/ aangifte- en meldingsbereidheid van LHBT’s.
  In opdracht van Gemeente Groningen en COC GD.
  zie ook: Dagblad van het Noorden


 • evaluatieonderzoek/ waardering van en behoefte aan BOR (Bed-op-Recept) binnen de ggz.
  In opdracht van Centrale Cliëntenraad Rivierduinen.


 • evaluatieonderzoek/ werking van het zorgplan en proces daar omheen.
  In opdracht van Verslavingszorg Terwille Groningen.


 • instrumentontwikkeling/ meetinstrument medezeggenschap voor ambulante GGZ.
  In opdracht van GGz Rivierlanden cliëntenraad Duin&Bollenstreek.


 • beleidsonderzoek/ de waardering van de samenwerking in de Leidse OGGZ-keten, door zorgvrager en professionals.
  In opdracht van ZON, GGD Hollands Midden, Gemeente Leiden en het OGGZ platform Zuid-Holland Noord.
  Bekijk het
  filmpje dat door de GGD werd gemaakt n.a.v. het onderzoek.


 • beleidsklus/ opstellen regionale roze beleidsagenda.
  In opdracht van COC Groningen & Drenthe.


 • beleidsonderzoek/ separeren in de GGz: beleid, praktijk en toekomst. Een onderzoek naar de vorderingen in het terugdringen van separaties. In opdracht van Ministerie VWS. onderzoek voor IVA.

 • evaluatieonderzoek/ proces en product ouderennetwerken Tilburg. In opdracht van Tilburgse welzijnsorganisatie de Twern.

 • evaluatie en effectmeting/ weerbaarheidstrainingen voor Tilburgse senioren. In opdracht van Tilburgse welzijnsorganisatie de Twern.

 • benchmark/ kwaliteit dienstverlening WMO-loketten. In opdracht van KBO Brabant.

 • onderzoek/ kwaliteit behandelplan, daginvulling, nazorg vanuit cliëntenperspectief GGz Leiden gesloten klinieken. In opdracht van GGz Leiden.

 • benchmark/ huisartsenzorg: kwaliteit zichtbaar maken. In opdracht van ministerie VROM en in samenwerking met STOEL. onderzoek voor IVA.

 • beleidsonderzoek/ geldbomen op zolder. Een onderzoek naar het sociale profiel van thuiskwekers van hennep. In opdracht van Taskforce Aanpak Georganiseerde Hennepteelt. onderzoek voor IVA.

 • beleidsonderzoek/ voedingsbodem voor radicalisering bij kleine etnische groepen in Nederland. Een verkennend onderzoek in de Somalische, Pakistaanse, Koerdische en Molukse gemeenschappen in Nederland.
  In opdracht van Ministeries BZK en VROM/WWI. onderzoek voor IVA.


 • onderzoek/ keuzemogelijkheden en informatievoorziening vanuit cliëntenperspectief GGz Duin- en Bollenstreek, ambulante zorg.
  In opdracht van cliëntenraad GGz Duin- en Bollenstreek.


 • CQ-I onderzoeken (>50)/ wensen van cliënten in verzorgingshuizen, verpleeghuizen en thuiszorg.
  In opdracht van Cliënt & Kwaliteit.


 • opstellen handboek onderzoeksmethoden voor achterban cliëntenraden.
  In opdracht van de Landelijke Cliëntenraad (LCR). onderzoek voor IVA.


 • onderzoek naar ervaringen van cliënten bij GGZ-Meerkanten kinder- & jeugdpsychiatrie.
  In opdracht van Kwadraad.


 • landelijk tevredenheidsonderzoek/ klanten Leger des Heils -vanuit cliëntperspectief.
  In opdracht van Kwadraad.


 • beleidsonderzoek/ ‘Qat – hoe, waar en wijze waarop qathandel verloopt bij Tilburgse Somaliërs.
  In opdracht van gemeente Tilburg.

  In samenwerking met SEF, een Somalisch adviesbureau.


 • beleidsonderzoek/ verhuisgedrag van Nederlandse Somaliërs naar Engeland. Voor Universiteit van Tilburg i.s.m. Ministerie van Justitie.

 • klik hier voor lopende zaken