onderzoeksbureau bureau51

onderzoeksbureau bureau51 voert beleidsonderzoek uit in het sociaal domein. Al bijna 20 jaar.

Wie zijn onze opdrachtgevers?

Wij zijn vooral actief voor gemeenten (sociaal domein), vaak in combinatie met zorgorganisaties (GGZ, de maatschappelijke opvang en beschermd wonen organisaties), en voor belangenorganisaties (cliëntenraden, patiëntenorganisaties). Ons werkgebied is geheel Nederland.

logo opdrachtgevers van onderzoeksbureau bureau51

Wat doen we?

Wij zijn beleidsonderzoekers in het sociaal domein. Wij geven antwoord op uw vraagstuk. Het maatschappelijk vraagstuk achter de onderzoeksvraag vinden we belangrijk. We voeren evaluaties en effectmetingen uit. Vaak ook monitoring. Onderzoeksonderwerpen bewegen mee met evaluatiebehoeften van onze opdrachtgevers. Denk aan de maatschappelijke opvang, Wmo, preventiebeleid, participatiewet. Nu: vooral onderzoek naar vroegsignalering bij schulden en onderzoek rondom armoedepreventie. En ook: wat merken inwoners van nieuw beleid. Wat is het effect van ingezet beleid, dat soort vragen. Belangrijk ook: onze onderzoeken zijn op maat, geen standaard vragenlijsten. bureau51 beantwoordt uw onderzoeksvraag.

Meerdere perspectieven

We onderzoeken uw vraag vanuit meerdere perspectieven: we betrekken relevante partijen zoals gemeenten, professionals, inwoners, verwijzers, en cliëntenraden. We hebben oog voor de uiteenlopende (politieke) belangen van verschillende professionals. Klantperspectief is een must. Inwoners betrekken we altijd.

onderzoeksbureau bureau51, foto met veel mensen, decoratief

Onze specialiteit

In 20 jaar onderzoekservaring hebben we veel expertise met onderzoek waarbij inwoners óp locatie opgezocht worden en betrokken zijn bij het onderzoek. Geen kantooronderzoek dus, veel onderweg, op locatie. We werken regelmatig met complex te bereiken groepen, en luisteren wat er leeft, ook ’s avonds en in het weekend -een korte doorlooptijd, met concurrerende prijzen.

Onderzoeksoplossingen

Wij bieden onderzoeksoplossingen. Antwoorden op uw vraagstuk. Ons onderzoeksresultaat geeft inzicht in prestaties én in ervaringen, waarmee u de kwaliteit van een project kunt verbeteren, een beleidsrichting durft in te zetten die goed onderbouwd is, of iets anders – afhankelijk van uw doel van de inzet van onderzoek.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Heeft u een onderzoeksvraag? Of een vraagstuk waarbij wij kunnen meedenken hoe daar antwoord op te krijgen? Wilt u kennismaken en even koffiedrinken?


Zie ook