onderzoeksbureau bureau51

bureau51 is een onderzoeksbureau in de zorg- en welzijnssector en het sociaal domein. We voeren beleidsonderzoek uit. Al bijna 20 jaar.

Wie zijn onze opdrachtgevers?

Wij zijn actief voor gemeenten (sociaal domein), voor zorgorganisaties (zoals GGZ, verslavingszorg, de maatschappelijke opvang en beschermd wonen organisaties), en voor belangenorganisaties (cliëntenraden, patiëntenorganisaties).

logo opdrachtgevers van onderzoeksbureau bureau51

Wat doen we?

Wij zijn beleidsonderzoekers in het sociaal domein. Wij geven antwoord op uw vraagstuk. We evalueren bijvoorbeeld nieuwe projecten bij burgers met schulden, gezinnen met problemen, kwetsbare huurders en cliënten met zorgbehoeften. We doen ook onderzoek naar de effecten van zo’n project. Denk ook aan inwonersonderzoeken, maatschappelijke businesscases, woonwensenonderzoeken, evaluatie van preventiebeleid, cliënttevredenheid, en onderzoek naar hoe vroegsignalering bij armoede en schulden werkt. Belangrijk ook: onze onderzoeken zijn op maat, geen standaard vragenlijsten. bureau51 beantwoordt uw onderzoeksvraag.

Meerdere perspectieven

We onderzoeken uw vraag vanuit meerdere perspectieven: we betrekken relevante partijen zoals gemeenten, professionals, inwoners, verwijzers, en cliëntenraden. We hebben oog voor de uiteenlopende belangen van verschillende professionals in het zorgveld. Inwoners betrekken we altijd.

onderzoeksbureau bureau51, foto met veel mensen, decoratief

Onze specialiteit

In 20 jaar onderzoekservaring hebben we veel expertise met streetlevel research: onderzoek waarbij inwoners of zorgvragers óp locatie opgezocht worden en betrokken zijn bij het onderzoek. Geen kantooronderzoek dus, veel onderweg, op locatie. We werken regelmatig met complex te bereiken groepen, en luisteren wat er leeft, ook ’s avonds en in het weekend -een korte doorlooptijd dus, met concurrerende prijzen.

Onderzoeksoplossingen

Wij bieden onderzoeksoplossingen. Antwoorden op uw vraagstuk. Ons onderzoeksresultaat geeft inzicht in prestaties én in ervaringen, waarmee u de kwaliteit van een project kunt verbeteren, een beleidsrichting durft in te zetten die goed onderbouwd is, of iets anders – afhankelijk van uw doel van de inzet van onderzoek.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Heeft u een onderzoeksvraag? Of een vraagstuk waarbij wij kunnen meedenken hoe daar antwoord op te krijgen? Wilt u kennismaken en even koffiedrinken? Neem contact met ons op. Snel: gebruik de Whatsapp button hieronder. Bellen kan ook, of stuur ons een e-mail.

Tot ziens!


Zie ook